خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
یک شنبه 12 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 17:35 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاسهای جبرانی استاتیک ومقاومت مصالح استاد ماندگاری به شرح ذیل می باشد:

شنبه مورخ 95/2/25 ساعت(20-17) کلاس 501

یکشنبه مورخ  95/2/26 ساعت(20-17) کلاس 503

یک شنبه 12 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 15:15 ::  نويسنده : علی عفریان

کلیه کلاسهای دکترمقدسیان یکشنبه مورخ95/2/12برگزارنمیگردد.

یک شنبه 12 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 11:53 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی استاد رشنودی به شرح ذیل می باشد:

ذخیره وبازیابی اطلاعات ساعت(11-8)کلاس 513 مورخ چهارشنبه 15/2/95

پایگاه داده ها ساعت(13-11)کلاس527 چهارشنبه مورخ15/2/95

مدارمنطقی ساعت(17-14) کلاس 537چهارشنبه مورخ 15/2/95

مهندسی نرم افزار ساعت(20-17) کلاس 537 چهارشنبه مورخ 15/2/95

ذخیره وبازیابی اطلاعات سه شنبه ساعت(11-8) کلاس 526 مورخ 14/2/95

پایگاه داده ها ساعت(13-11) کلاس 527 سه شنبه مورخ 14/2/95

مدار منطقی ساعت(17-14) کلاس 502 سه شنبه مورخ 14/2/95

ذخیره وبازیابی اطلاعات ساعت(20-17) سه شنبه مورخ 14/2/95

یک شنبه 12 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 11:39 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویان محترم استاد جرفی کلاس جبرانی درس روستا 1روز پنجشنبه مورخ 95/2/16 در روز یکشنبه مورخ 95/2/19 ساعت 9-14 در کلاس 502 برگزار میگردد.

یک شنبه 12 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:14 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاسهای جبرانی استاد پریشانی  به شرح ذیل می باشد:

فیزیک پیشنیاز شنبه مورخ 18/2/95 ساعت(19-17) کلاس 527

فیزیک مکانیک یکشنبه مورخ 19/2/95 ساعت(19-17) کلاس 512

فیزیک پیشنیاز دوشنبه مورخ 20/2/95 ساعت(19-17) کلاس536

فیزیک مکانیک چهارشنبه مورخ 22/2/95 ساعت(19-17) کلاس 522

یک شنبه 12 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:12 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد پریشانی روز جمعه مورخ 17/2/95 برگزار نمی گردد.

شنبه 11 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 17:53 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلیه آزمایشگاه های استاد علی پور روز شنبه مورخ 95/02/11 برگزار نمی گردد.

شنبه 11 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 17:10 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویانی که آزمایشگاه فیزیک 2 دارند این هفته سه شنبه مورخ 2/14 سکشن 10-8 گروه A برای انجام آزمایش در آزمایشگاه فیزیک حضور یابند.

 

شنبه 11 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 16:33 ::  نويسنده : علی عفریان

میانترم  درس ریاضی عمومی مشخصه 479مورخ18/2/95ساعت

(17-14)

میانترم درس ریاضی پیش نیازمشخصه1573مورخ 18/2/95ساعت(13-11)

شنبه 11 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 16:19 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاسهای جبرانی استاد کمالی به شرح ذیل میباشد:

درس ایستایی 1مشخصه1357 مورخ19/2/95ساعت(13-11)کلاس526

درس ایستایی 1مشخصه1358مورخ18/2/95ساعت(20-18)کلاس513

درس ایستایی 2مشخصه1342مورخ12/2/95ساعت(13-11)کلاس526

درس ایستایی2مشخصه1343مورخ25/2/95ساعت(20-18)کلاس513

شنبه 11 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 16:15 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس جبرانی استاداحمدی درس ریاضی عمومی شنبه مورخ

18/2/95ساعت(16-14)کلاش504برگزارمیگردد.

شنبه 11 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 11:8 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی استاد پورفرهاد روز یکشنبه

مورخ 19/2/95  به شرح ذیل برگزار می گردد:

الکترونیک عمومی ساعت(10-8) کلاس 518

زبان فنی ساعت(12-10) کلاس 518

شنبه 11 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 9:35 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تمامی آزمایشگاه ها  و کلاس های استاد علی پور  شنبه مورخ 11 / 2 / برگزار نمی گردد.

شنبه 11 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 8:56 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی درس راهسازی استاد خسروی پور

روز دوشنبه مورخ 13/2/95 ساعت(14-12)

کلاس 512 وساعت(16-14) برگزار می گردد.

شنبه 11 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 8:54 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد خسروی پور شنبه

مورخ 11/2/95 برگزار نمی گردد.

پنج شنبه 9 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 11:14 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

درس جبرانی کارگاه کامپیوتر با استاد مهرانفر در کارگاه 7 کامپیوتر روز سه شنبه مورخ 95/02/14 ساعت 8 تا 12 برگزار میگردد.

پنج شنبه 9 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:20 ::  نويسنده : علی عفریان

جبرانی درس ریاضیات عالی مهندسی روز جمعه

مورخ 10/2/95 ساعت (12-9) کلاس 534

برگزار می گردد.

پنج شنبه 9 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:1 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس های جبرانی روز یکشنبه مورخ 19/2/95 به شرح ذیل برگزار می گردد:

سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله (10-8)کلاس521

روش های اجرایی ساختمان (30/11-10)کلاس 521

روش های اجرایی ساختمان (13-30/11)کلاس521

طراحی سازه های بتنی (17-14)

طراحی سازه های فولادی (20-17)

پنج شنبه 9 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 8:25 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه شیمی تجزیه و شیمی عمومی روز پنجشنبه و جمعه  مورخ 95/2/9 و 95/2/10 برگزار نمی گردد

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 18:27 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه کنترل فرآیند استاد نعیمی روز جمعه مورخه 95/02/10 تشکیل نمی شود.

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 17:46 ::  نويسنده : علی عفریان

میان ترم استاد موسوی ده شیخ درس ماشین3 چهارشنبه مورخ15/2/95ساعت(14)برگزارمیگردد.

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 17:32 ::  نويسنده : علی عفریان

درس سمینارعملیات واحد1مشخصه (2329و2481)شنبه

مورخ 11/2/95ساعت(20-17)کلاس511برگزارمیگردد.

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 17:23 ::  نويسنده : علی عفریان

کلیه کلاسهای استاد حسینی چهارشنبه مورخ15/2/95برگزارنمیگردد.

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 17:13 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس جبرانی استاد حسینی سه شنبه مورخ21/2/95به شرح ذیل میباشد:

درس طراحی وتجهیزات فرآیندی ساعت(12-9)کلاس514

درس مکانیک سیالات2ساعت(15-13)کلاس513

درس آشنایی بامهندسی شیمی ساعت(17-15)کلاس513

درس طراحی تجهیزات فرآیندی ساعت(20-17)کلاس 501

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 17:13 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس جبرانی استاد حسینی سه شنبه مورخ21/2/95به شرح ذیل میباشد:

درس طراحی وتجهیزات فرآیندی ساعت(12-9)کلاس514

درس مکانیک سیالات2ساعت(15-13)کلاس513

درس آشنایی بامهندسی شیمی ساعت(17-15)کلاس513

درس طراحی تجهیزات فرآیندی ساعت(20-17)کلاس 501

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 15:46 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی استاد کارگر روز چهارشنبه مورخ 15/2/95 به شرح ذیل می باشد:

روستا2 ساعت(19-14) کلاس 513

تنظیم شرایط محیطی ساعت(13-11) کلاس513

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 15:29 ::  نويسنده : کارگاه کامپیوتر

کلاسهای استاد ساعی روز چهارشنبه مورخه 95/02/15 تشکیل نمی گردد

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 15:19 ::  نويسنده : کارگاه کامپیوتر

امتحان تشریحی پایان ترم استاد ساعی کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت در تاریخ 95/03/05 ساعت 11 می باشد .

(در ضمن جزوه از انتشارات تهیه گردد)

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 11:45 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد کارگر پنج شنبه مورخ9/2/95 برگزار نمی گردد.

چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:0 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای  جبرانی استاد موسوی ده شیخ

سه شنبه مورخ 14/2/95 به شرح ذیل  می باشد:

طراحی پست ساعت(30/10-8) کلاس 523

طراحی پست ساعت(20-17) کلاس526

طراحی خطوط ساعت(13-30/10)کلاس 523

ماشین 3 ساعت(17-14) کلاس 526

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 264
بازدید دیروز : 4361
بازدید هفته : 264
بازدید ماه : 4625
بازدید کل : 2033813
تعداد مطالب : 125
تعداد نظرات : 76
تعداد آنلاین : 4

Alternative content