close
خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
چهار شنبه 5 خرداد 1395برچسب:, :: 11:9 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی زبان عمومی (درس 6) استاد ناصر عطاشنه روز یکشنبه مورخ 95/3/9 ساعت(17-14) ساختمان علوم انسانی برگزار می گردد.

سه شنبه 4 خرداد 1395برچسب:, :: 14:46 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تحویل پروژه تمامی دروس با استاد احمد جرفی روز پنجشنبه مورخ 95/03/20 ساعت 14 در کلاس 1006 می باشد.

سه شنبه 4 خرداد 1395برچسب:, :: 11:34 ::  نويسنده : علی عفریان

جزوه مربوط به جلسه آخر درس عایق ها وفشارقوی تحت عنوان مباحث تکمیلی عایق ها وفشار قوی استادغفاری در زیراکس دانشگاه موجود میباشد.

سه شنبه 4 خرداد 1395برچسب:, :: 11:25 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویانی که درس آزمایشگاه دیجیتال با استاد خادمی دارنند جهت امضاءی صورت جلسه به دفتر فنی و مهندسی تا مورخ 5 / 3 / روز چهارشنبه حضور آورنند .

سه شنبه 4 خرداد 1395برچسب:, :: 10:48 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویان که درس کارگاه مدارفرمان با استاد موسوی ده شیخ دارنند جهت امضاءی صورت جلسه امتحان روز چهارشنبه مورخ 5 / 3 / ساعت 10 - 12 به دفتر مدیر گروه حضور آورنند .

دو شنبه 3 خرداد 1395برچسب:, :: 15:14 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 1  استاد دباغ روز چهارشنبه مورخ 12 / 3 / ساعت  16 - 18 و آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی ساعت 18- 20 همان روز برگزار میگردد .

دو شنبه 3 خرداد 1395برچسب:, :: 12:6 ::  نويسنده : علی عفریان

 

آخرین مهلت تحویل پروژه درس تاسیسات الکتریکی استاد ایگدر روز یکشنبه مورخ 95/3/9 ساعت(11-10) برگزار می گردد.

دو شنبه 3 خرداد 1395برچسب:, :: 11:57 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی استاد امیری روز سه شنبه مورخ 95/3/4 کلاس 538 به شرح ذیل می باشد:

نحوه اجرای تاسیسات برقی ساعت(16-14)

ماشینهای ACساعت(18-16)

ماشینهای ACساعت(20-18)

دو شنبه 3 خرداد 1395برچسب:, :: 9:44 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویانی که با استاد علی پور امتحان دارند :

تاریخ امتحانات استاد علی پور از تاریخ 03/05 به تاریخ 03/09  تغییر یافت

_______________________________________________________________________

آزمایشگاه کنترل صنعتی(PLC) مشخصه 38 روز یکشبه مورخ 95/03/09 ساعت 14

_______________________________________________________________________

آزمایشگاه کنترل صنعتی(PLC) مشخصه 39 روز یکشنبه مورخ 95/03/09 ساعت 16

________________________________________________________________________

آزمایشگاه کنترل صنعتی(PLC) مشخصه 40 روز یکشنبه مورخ 95/03/09 ساعت 18

________________________________________________________________________

آزمایشگاه کنترل خطی مشخصه 126 روز یکشنبه مورخ 95/03/09 ساعت 11

دو شنبه 3 خرداد 1395برچسب:, :: 7:35 ::  نويسنده : علی عفریان

 

حداکثر زمان جهت تحویل کارآموزی با استاد مصباح تا تاریخ 95/3/9 ساعت 9صبح ساختمان امام صادق(ع) کارگا کامپیوتر می باشد.

دو شنبه 3 خرداد 1395برچسب:, :: 5:48 ::  نويسنده : علی عفریان

 

به علت عدم امکان تشکیل کلاس ازروز پنجشنبه 95/3/6 تا شنبه 95/3/8 به دلیل برگزاری آزمون، کلاسهای کارشناسی ارشد مهندسی  سازه دکتر علیرضا بهرامی درروز یکشنبه 95/3/9 در کلاس 514 برگزار می گردد.

"حضور کلیه دانشجویان الزامی است."

دو شنبه 3 خرداد 1395برچسب:, :: 5:20 ::  نويسنده : علی عفریان

 

جلسات رفع اشکال (کلیه دروس )استاد کجباف روز یکشنبه ودوشنبه مورخ 95/3/9 و95/3/10 ساعت(14-9) ساختمان امام علی (ع) برگزار می گردد.

یک شنبه 2 خرداد 1395برچسب:, :: 8:36 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان  آزمایشگاه مدار استاد امانی روز دوشنبه مورخ 3 / 3 / ساعت 10 - 13 ( تمامی سکشن ها) و آزمایشگاه دیجیتال ساعت 14 - 17 همان روز برگزار می گردد . ( تمامی سکشن ها )

یک شنبه 2 خرداد 1395برچسب:, :: 8:30 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه الکترونیک استاد پور فرهاد روز سه شنبه مورخ 4 / 3 / ساعت 8 - 10 برگزار میگردد .

شنبه 1 خرداد 1395برچسب:, :: 14:10 ::  نويسنده : کارگاه کامپیوتر

امتحان پایان ترم تشریحی استاد ساعی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری روز سه شنبه 95/03/04 ساعت 11 صبح برگزار می گردد .

شنبه 1 خرداد 1395برچسب:, :: 11:35 ::  نويسنده : علی عفریان

آزمون پایان ترم استاد حقیقی زاده درس آزمایشگاه شیمی روز سه شنبه مورخ 95/3/4 ساعت 10 کلاس 527 برگزار می گردد.

شنبه 1 خرداد 1395برچسب:, :: 10:57 ::  نويسنده : علی عفریان

جبرانی درس نظارت ارزشیابی روز شنبه مورخ 95/3/1 ساعت(18-16)

جبرانی درس مدیریت عمومی روز دوشنبه مورخ 95/3/3 ساعت (10-8)

شنبه 1 خرداد 1395برچسب:, :: 10:47 ::  نويسنده : علی عفریان

جبرانی استاد خدادوست به شرح ذیل برگزار می گردد:

درس زبان تخصصی روز سه شنبه مورخ 95/3/4 ساعت (12-10)

مسابقات داوری ورزشی روز سه شنبه مورخ 95/3/4 ساعت (19-16)

مدیریت مسابقات روز شه شنبه مورخ 95/3/4 ساعت (16-14)

شنبه 1 خرداد 1395برچسب:, :: 6:28 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس جبرانی استاد خادمی دوشنبه مورخ95/3/3 درس تجزیه وتحلیل سیگنال ساعت(20-18)برگزارمیگردد.

شنبه 1 خرداد 1395برچسب:, :: 6:3 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس جبرانی استاد شیرعلی زاده درس حقوق جزایی اختصاصی2 دوشنبه مورخ

95/3/3ساعت(17-15)برگزارمیگردد.

شنبه 1 خرداد 1395برچسب:, :: 5:59 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی طراحی معماری 1 با استاد اسپرغم روز دوشنبه مورخ 95/03/03 ساعت 14 برگزار می گردد.

شنبه 1 خرداد 1395برچسب:, :: 5:51 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاسهاس جبرانی استاد رحیمی به شرح ذیل میباشد:

درس ریاضی پیش نیازمشخصه666سه شنبه مورخ

95/3/4ساعت(10-8)(12-10)

درس ریاضی پیش نیازمشخصه3009سه شنبه مورخ

95/3/4ساعت(16-14)(18-16)

درس ریاضی عمومی مشخصه 717چهارشنبه مورخ

95/3/5ساعت(17-14)(20-17)

 

شنبه 1 خرداد 1395برچسب:, :: 4:44 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس جبرانی استاد رحیمی ریاضی 1 دوشنبه مورخ

95/3/3ساعت(14-11)کلاس523برگزارمیگردد.

جمعه 31 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 6:6 ::  نويسنده : علی عفریان

جبرانی استاد بشکوفه درس برنامه نویسی کامپیوتر روز شنبه مورخ 95/3/1 ساعت (17-14) کلاس 504 برگزار می گردد.

جمعه 31 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 5:54 ::  نويسنده : علی عفریان

جبرانی استاد اسپرغم درس طراحی معماری و شهرسازی  روز دوشنبه مورخ 95/3/3 ساعت (18-16) و (20-18) برگزار می گردد.

پنج شنبه 30 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 14:59 ::  نويسنده : علی عفریان

جبرانی استاد بشکوفه روز جمعه مورخ 95/2/31 به شرح ذیل برگزار می گردد:

درس روشهای تعمیر و نگهداری ساختمان ساعت (16-14) و (18-16) کلاس 532

درس مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی ساعت (10-8) کلاس 531

پنج شنبه 30 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 14:56 ::  نويسنده : علی عفریان

جبرانی درس هیدرولیک ماشین آلات سنگین روز شنبه مورخ 95/3/1 ساعت (18-16) برگزار می گردد.

پنج شنبه 30 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 13:19 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

جبرانی درس روستا 1 استاد جرفی روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخه های 95/03/03 و 95/03/04 ساعت 14تا 19 کلاس 1009 برگزار میگردد.

جبرانی درس روستا 2 استاد جرفی روزسه شنبه مورخ 95/03/04 ساعت 8 تا13 کلاس 1009 برگزار میگردد.

پنج شنبه 30 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 13:11 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی استاد امیری دوشنبه مورخ 95/2/3 به شرح ذیل برگزار می گردد:

مدارالکتریکی ساعت(16-14) کلاس 501

ماشینهای DC ساعت(18-16) کلاس 516

ماشینهای DCساعت(20-18) کلاس....

پنج شنبه 30 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 13:8 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی درس ماشین های الکتریکی استاد سپهوند روز جمعه مورخ 95/2/31 ساعت(13-10) و(17-14) کلاس 537 برگزار می گردد.

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
آخرین مطالب


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 108
بازدید دیروز : 1855
بازدید هفته : 14568
بازدید ماه : 112162
بازدید کل : 2141350
تعداد مطالب : 222
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 4

Alternative content