خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
چهار شنبه 16 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 16:54 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان کتبی پایان ترم آزمایشگاه مقاومت مصالح تمامی سکشن ها روز چهارشنبه مورخ 02/23  ساعت 12:45 در ساخمان امام علی (ع) برگزار می گردد.

چهار شنبه 16 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 11:46 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

به اطلاع تمامی دانشجویان برق میر ساند که تمام سکشن های آزمایشگاه مبانی الکترونیک روز جمعه مورخ 94/02/18 برگزار نمی گردد و تاریخ تشکیل آزمایشگاه مورخ 94/02/20  روز یکشنبه می باشد .

چهار شنبه 16 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 10:27 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی کارگاه بیان محیط 1 و تمرین معماری 1 با استاد غلامپور مورخ 94/3/5 ساعت 9صبح در کارگاه 1009 برگزار می گردد.

چهار شنبه 16 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 8:45 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویان برای تحویل کارآموزی  روز سه شنبه مورخ 2/22  ساعت 14 در کارگاه 1010  حضورداشته باشند.

سه شنبه 15 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 12:52 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تحویل پروژه درس بیان معماری 1 و طراحی با دست آزاد در کارگاه 1001 ساعت 9 تا 11 برگزار  می گردد.

سه شنبه 15 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 12:41 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان کتبی درس طراحی با دست آزاد  روز سه شنبه مورح 2/29 در کارگاه 1001 برگزار می گردد. دانشجویان طبق مشخصه خود حضور داشته باشند.

امتحان کتبی درس درک و بیان 1 و هندسه ترسیمی  روز 2/28  در کارگاه 1002 برگزار می گردد دانشجویان طبق مشخصه خود حضور داشته باشند.

سه شنبه 15 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 12:4 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان تمرین معماری 1 و 2 با استاد سید محمد غفاری روز سه شنبه 3/12 ساعت10 تا12  کارگاه 1008 و 1009 برگزار می گردد.

سه شنبه 15 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 9:53 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحانات کارگاهی استاد افشار باقری طبق تاریخ قید شده می باشد:

 

پرسپکتیو روز سه شنبه مورخه 94/3/5 ساعت 9صبح

طراحی معماری 5 روز سه شنبه مورخه 94/3/5 ساعت 12 الی 14

مقدمات طراحی روز سه شنبه مورخه 94/3/5 ساعت 12 الی 14

{محل امتحان محدوده کارگاهی ساختمان فنی مهندسی}

دو شنبه 14 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 17:54 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی نقشه کشی استاد حیدری مورخ 94/2/20 در کارگاه 1011 برگزار میگردد.

دو شنبه 14 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 16:3 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی درک و بیان معماری 2 استاد مرزوق پور روز پنجشنبه مورخ 7 / 3 / 94  در کارگاه 1008 برگزار می گردد .

دو شنبه 14 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 15:31 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی مبانی برنامه ریزی استاد نیک احوال روز یکشنبه مورخ 27/ 2 / ساعت 10:30 در سختمان امام علی ( ع)  کلاس 511 - 513 - 514 - 515 -516 برگزار میگردد .

امتحان پایانی آزمایشگاه انتقال حرارت استاد نیک احوال  روز یکشنبه مورخ 27 / 2 / ساعت 13 - 14 و آزمایشگاه عملیات واحد ساعت 14 -15 در محل آزمایشگاه برگزار میگردد .

دو شنبه 14 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 10:4 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایان ترم کاربرد کامپیوتر در معماری استاد مصباح مورخ 93/3/3 در کارگاه کامپیوتر 7 ساعت 8 صبح برگزار می گردد .

یک شنبه 13 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 16:56 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایان ترم استاد فقیه درس کارگاه نرم افزار مهندسی روزهای

یکشنبه 3/3 (کارگاه7) و چهارشنبه 3/6 (کارگاه 6) و پنجشنبه 3/7 (کارگاه7)

حضور در سکشن های خود الزامی است.

یک شنبه 13 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 15:2 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی کارگاه مدارفرمان استاد غفاری روز یکشنبه مورخ 20 / 2 / 94 ساعت 14 در کارگاه مدارفرمان برگزار می گردد .

امتحان کارگاه سیم پیچی 1 و 2    /    کارگاه تاسیسات برقی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- کارگاه تاسیسات برق مورخ 2/23 چهارشنبه ساعت 4  ( دو سکشن همزمان )

- کارگاه سیم پیچی مورخ 2/24 پنجشنبه  ساعت 10  ( دو سکشن همزمان )

 - کارگاه سیم پیچی مورخ 2/24  پنجشنبه  ساعت 16  ( دو سکشن همزمان )

- کارگاه سیم پیچی مورخ 2/25  جمعه  ساعت 10  ( دو سکشن همزمان )

- کارگاه سیم پیچی مورخ 2/25 جمعه  ساعت 16  ( دو سکشن همزمان )ادامه مطلب ...
یک شنبه 13 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 11:35 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویان گروه برق که با استاد تحویل زاده آزمایشگاه الکترونیک صنعتی دارند میرساند که امتحان آزمایشگاه مورخ 20 / 2   و  21 / 2   به ترتیب روزهای یکشنبه و دوشنبه  سر سکشن های خود می باشد .ادامه مطلب ...
یک شنبه 13 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 10:30 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیک 1 استاد بروایه چهارشنبه 94/02/30 ساعت 16 (هردو سکشن)برگزار میگردد.

 امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیک نور (هردو سکشن روز سه شنبه و چهارشنبه) روز چهارشنبه 94/02/30 ،ساعت 12 برگزار می گردد.ادامه مطلب ...
یک شنبه 13 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 8:14 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیک 1 استاد پریشانی روز سه شنبه مورخ 94/02/22  ساعت 12 در محل آزمایشگاه فیزیک برگزار می گردد.

امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیک حرارت روز  سه شنبه 94/02/22 ساعت 13  در آزمایشگاه فیزیک حرارت برگزار می گردد.

پنج شنبه 10 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 11:36 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

 کلیه ای سکشن های استاد اسپرغم روز جمعه مورخ 94/2/11 برگزار نمی گردد

پنج شنبه 10 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 8:44 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی آزمایشگاه معماری کامپیوتر استاد حسینی روز پنجشنبه و جمعه مورخ 24 /2 / و 25 / 2 برگزار میگردد .

پنج شنبه 10 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 8:16 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایان ترم آزمایشگاه دیجیتال استاد اسماعیلی دباغ روز چهارشنبه مورخ 24 / 2 / برگزار میگردد . ارائه گزارشکار در روز امتحان الزامیست .

امتحان پایان ترم کارگاه عمومی برق استاد دباغ روز یکشنبه مورخ 20 / 2 / برگزار میگردد .

امتحان پایان ترم درس آزمایشگاه مقدماتی برق استاد اسماعیلی دباغ روز شنبه مورخ 2 / 3 / برگزار میگردد . ارائه گزارشکار در روز امتحان الزامیست .

 

چهار شنبه 9 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 14:55 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی کارگاه الکترونیک استاد احمدپور روز چهارشنبه مورخ 94/2/23 برگزار می گردد.

چهار شنبه 9 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 14:53 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی آزمایشگاه الکترونیک1 استاد احمدپور روز یکشنبه مورخ 94/2/20 برگزار می گردد.

چهار شنبه 9 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 8:54 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویان گروه مهندسی شیمی آزمون آزمایشگاه شیمی عمومی در تاریخ 94/2/28 ساعت   10:30 برگزار می گردد.

استاد علی پور سعدانی

سه شنبه 8 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 14:23 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی  آزمایشگاه دیجیتال ، آزمایشگاه مدارهای الکتریکی ، آزمایشگاه الکترونیک عمومی از روز یکشنبه مورخ 19 / 2 /94 لغایت 25 / 2 /94 برگزار میگردد لازم به ذکر است دانشجویان در سکشن های خود حضور یابند .

سه شنبه 8 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 14:17 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی درس مبانی الکترونیک استاد رحمانی  روز یکشنبه مورخ 13 / 2 /94 سکشن 16 -14 و 18 - 16 و 20 - 18 برگزار میگردد .

دو شنبه 7 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 18:31 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان میان ترم کاربرد نرم افزار های ترسیمی استاد رستمی منجزی روز دوشنبه و سه شنبه مورخ 2/14 و 2/15 . ( حضور در سکشن های خود الزامی است )

دو شنبه 7 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 16:46 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه کنترل فرآیند روز جمعه مورخ 02/25 ساعت 9 صبح در ساختمان امام علی برگزار می گرددادامه مطلب ...
دو شنبه 7 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 14:49 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیک2 استاد سروآزاد (کلیه سکشن ها)روز شنبه مورخ94/02/19 ساعت 12 در دانشکده امام علی کلاس های 511.512.513  برگزار میگردد.

دو شنبه 7 ارديبهشت 1393برچسب:, :: 12:19 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه های استاد قلعه نویی روز چهارشنبه 2/9 تشکیل نمی گردد

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
آخرین مطالب


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1783
بازدید دیروز : 6700
بازدید هفته : 21313
بازدید ماه : 37641
بازدید کل : 723454
تعداد مطالب : 184
تعداد نظرات : 172
تعداد آنلاین : 4

Alternative content