خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
یک شنبه 18 بهمن 1394برچسب:, :: 10:54 ::  نويسنده : علی عفریان

جلسه توجیهی درس دفاع پروژه راهسازی استاد 

چوغونی روزچهارشنبه مورخ94/11/21

ساعت16:00برگزار می گردد.

چهار شنبه 14 بهمن 1394برچسب:, :: 11:40 ::  نويسنده : علی عفریان

 

قابل توجه دانشجویان گرامی:

جلسه دفاع پروژه راهسازی استاد

خسروی پور روزشنبه مورخ 17/11/94

ساعت 11 صبح ساختمان امام علی(ع) می باشد.

"حضورکلیه دانشجویان درساعت مذکورالزامی است."

یک شنبه 6 دی 1394برچسب:, :: 13:27 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تحویل پروژه درک و بیان 2 استاد گیتی در تاریخ 94/10/10 ساعت 14 کارگاه 1010 تمامی گروه ها حضور داشته باشند.

چهار شنبه 2 دی 1394برچسب:, :: 12:3 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایان ترم آزمایشگاه فیزیک1 (فیزیک مکانیک) استاد محمدی روز پنج شنبه مورخ 94/10/10 ساعت 16 در محل آزمایشگاه فیزیک1 برگزار می گردد.

سه شنبه 1 دی 1394برچسب:, :: 10:31 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس بیان معماری 2 استاد شیرالی روز چهارشنبه مورخ 94/10/2 برگزار نمیشود

دو شنبه 30 آذر 1394برچسب:, :: 16:19 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان  کارگاه انتقال قدرت معمولی استاد آزادی در تاریخ 94/10/01 روز سه شنبه سرسکشن مربوطه در کار گاه مکانیک برگزار می گردد.

امتحان کارگاه شاسی و بدنه استاد آزادی در تاریخ 94/10/02  روز چهارشنبه سر سکشن های مربوطه در کارگاه مکانیک برگزار می گردد.

امتحان کارگاه مولد قدرت استاد آزادی در تاریخ 94/10/02 روز چهارشنبه سر سکشن مربوطه در کارگاه مکانیک برگزار می گردد.

امتحان کارگاه انتقال قدرت اتوماتیک استاد آزادی در تاریخ 94/10/03  روز پنج شنبه سرسکشن مربوطه در کارگاه مکانیک برگزار می گردد.

امتحان کارگاه نقص یابی استاد آزادی در تاریخ 94/10/03 روز پنج شنبه سر سکشن مربوطه در کارگاه مکانیک برگزار می گردد.

یک شنبه 29 آذر 1394برچسب:, :: 12:59 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایان ترم کارگاه کاربرد نرم افزار  روز شنبه مورخ 94/10/05 ساعت 10

====================================================

امتحان کارگاه نقشه کشی با کامپیوتر یکشنبه مورخ 94/10/06 ساعت 10

یک شنبه 29 آذر 1394برچسب:, :: 9:18 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تحویل پروژه بیان ومعماری1 و امتحان کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری استاد رستمی روز شنبه در تاریخ 94/10/5 ساعت 14 در کارگاه کامپیوتر 7 برگزار میشود

تحویل پروژه کارگاه مصالح و ساخت و امتحان کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در معماری استاد رستمی روز یکشنبه در تاریخ 94/10/6 ساعت 14 در کارگاه کامپیوتر 7 برگزار میشود.

تحویل پروژه درک وبیان معماری 2 استاد رستمی روز دوشنبه در تاریخ 94/10/7 برگزار میشود در ضمن حضور دانشجویان در سکشن خود الزامیست .

جمعه 27 آذر 1394برچسب:, :: 19:12 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان درس رسم فنی 4 با استاد ماندگاری روز چهارشنبه مورخ 94/10/02 در دانشکده فنی مهندسی کارگاه ها برگزار می گردد.

جمعه 27 آذر 1394برچسب:, :: 10:9 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویان مهندسی شیمی

امتحان پایان ترم نقشه کشی صنعتی روز چهارشنبه مورخ 94/10/02 ، (( تمامی سکشن ها )) (( ساعت 14 )) برگزار می گردد.

پنج شنبه 26 آذر 1394برچسب:, :: 16:39 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان کاربرد نرم افزارهای ترسیمی روز جمعه مورخ 4 / 10 / ساعت 14:00 برگزار میگردد .

امتحان کاربرد کامپیوتر در معماری روز پنجشنبه مورخ 3 / 10/ ساعت 17:00 برگزار میگردد.

پنج شنبه 26 آذر 1394برچسب:, :: 15:41 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی عناصر و جزئیات استاد گیتی روز یکشنبه مورخ 29 / 9 / ساعت 12 - 14 و 14 - 16 برگزار میگردد .

پنج شنبه 26 آذر 1394برچسب:, :: 11:8 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

آخرین فرصت برای امضا صورت جلسه امتحان آزمایشگاه فیزیک حرارت روز پنجشنبه مورخ 94/10/03 ساختمان امام علی (ع) در صورت عدم حضور غیبت ثبت خواهد شد.

قابل توجه دانشجویان ذیل

1-سعید ال بو شهبازی 2- رضا رحمانی فر 3- محمود درویشی 4- جاسم محمدی اصل 5- روزبه مموزاده محمدی 6- مهدی منیعات

پنج شنبه 26 آذر 1394برچسب:, :: 10:38 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تاریخ امتحان کارگاه نرم افزار کامپیوتر مهندسی شیمی hysis  با استاد فقیه روز دوشنبه مورخ 10/07 ساعت 9 صبح  در کارگاه 7 برگزار میگردد. 

چهار شنبه 25 آذر 1394برچسب:, :: 10:53 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه مکانیک سیالات استاد قلعه نوئی چهارشنبه 94/10/2 ساعت 13 در کارگاه ها و آزمایشگاه ها برگزار میگردد.

چهار شنبه 25 آذر 1394برچسب:, :: 10:44 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس جبرانی طراحی معماری استاد گیتی به مشخصه 306 در تاریخ 94/10/2 ساعت 16-10 کارگاه 1011 برگزار میگردد.

چهار شنبه 25 آذر 1394برچسب:, :: 9:14 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان کامپیوتر در معماری استاد ملائی به مشخصه 260 روز چهارشنبه در تاریخ 94/10/9 ساعت 8/30 برگزار میگردد.

امتحان پرسکتیو استاد ملائی به مشخصه 344 روز یکشنبه در تاریخ 94/10/6 ساعت 8/30 برگزار میگردد.

امتحان هندسه ترسیمی استاد ملائی به مشخصات 354-355-356 روز چهارشنبه در تاریخ 94/10/9 ساعت 14/30 برگزار میگردد.

تحویل پروژه تمرین های معماری استاد ملائیبه مشخصه 3216 در تاریخ 94/10/7 برگزار میگردد.

 

چهار شنبه 25 آذر 1394برچسب:, :: 8:42 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تحویل پروژه کار آموزی استاد شاهزاده روز دوشنبه در تاریخ 94/10/7 در ساعت 8/30 در کارگاه 1008 برگزار میگردد.

دو شنبه 23 آذر 1394برچسب:, :: 14:15 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

 امتحان کاربرد کامپیوتر در معماری استاد مصباح در تاریخ 94/09/30 برگزار میشود لازم به ذکر است دانشجویان در سکشن خود حضور آورند

دو شنبه 23 آذر 1394برچسب:, :: 10:0 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویانی که درس آزمایشگاه الکترونیک امتحان عملی نهایی نداده اند روز چهارشنبه تاریخ 25 آذر ساعت 16 الی 18 آزمون عملی برگزار میشود در صورت عدم حضور درس مذکور به دلیل غیبت امتحان حذف میشود .

دو شنبه 23 آذر 1394برچسب:, :: 9:10 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه برنامه نویسی کامپیوتر استاد فقیه روز دوشنبه مورخ 23 / 9 / 94 ساعت 13 - 16 و ساعت 16 - 19 برگزار میگردد .

یک شنبه 22 آذر 1394برچسب:, :: 17:12 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی کاربرد رایانه در مدیریت استاد نیک احوال سه شنبه مورخ 94/10/1 در کارگاه 7 برگزار می گردد.

مشخصه 1107 ساعت 13

مشخصه 1108 ساعت15:30

حضور دانشجویان در سکشن های خود الزامیست.

یک شنبه 22 آذر 1394برچسب:, :: 17:9 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی آزمایشگاه مکانیک سیالات استاد نیک احوال  سه شنبه مورخ 94/10/1 برگزار می گردد.

مشخصه 68 ساعت 9

مشخصه 69 ساعت10

حضور دانشجویان در مشخصه های خود الزامیست.

یک شنبه 22 آذر 1394برچسب:, :: 16:57 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی  استاد نیک احوال دوشنبه مورخ 94/9/30 در ساختمان ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.

مشخصه های 806 و 810 و3362 ساعت 9:30

مشخصه های 1481 و1482  و 2515 و 2516 ساعت 11

حضور دانشجویان در گروه ها و مشخصه های خود الزامیست.

یک شنبه 22 آذر 1394برچسب:, :: 16:23 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تحویل پروژه موقت ونهایی وامتحان عملی  ترسیم فنی استاد موسوی صالح در روز دوشنبه تاریخ 94/10/7 ساعت 20-14 برگزار میگردد.

یک شنبه 22 آذر 1394برچسب:, :: 16:15 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی آزمایشگاه شیمی فیزیک روز جمعه مورخ 94/09/27 ساعت 14  در ساختمان فنی مهندسی (آزمایشگاه ها و کارگاها) برگزار میگردد.

یک شنبه 22 آذر 1394برچسب:, :: 16:10 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی آزمایشگاه کنترل فرآیند روز جمعه مورخ 94/10/04 ساعت 8/30 در کلاس 516-517 در ساختمان امام علی (ع) برگزار میگردد.

یک شنبه 22 آذر 1394برچسب:, :: 16:8 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تحویل پروژه موقت ونهایی و امتحان عملی ترسیم فنی  استاد موسوی صالح روز یکشنبه در تاریخ 94/10/6  ساعت 20-14 برگزار میگردد.

 

یک شنبه 22 آذر 1394برچسب:, :: 13:5 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان کارگاه عمومی جوشکاری استاد عامریان نژاد روز سه شنبه مورخ 94/9/24 و روز چهارشنبه مورخ 94/9/25 در کارگاه جوشکاری برگزار می گردد.

چهار شنبه 18 آذر 1394برچسب:, :: 12:54 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی تمرین های معماری 1 استاد آیین روز چهارشنبه  مورخ94/10/09 ساعت 8 صبح  برگزار می گردد.

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
آخرین مطالب


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 297
بازدید دیروز : 1624
بازدید هفته : 1921
بازدید ماه : 18696
بازدید کل : 1724558
تعداد مطالب : 141
تعداد نظرات : 53
تعداد آنلاین : 4

Alternative content