خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
درباره وبلاگ


به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
آخرین مطالب
شنبه 1 آذر 1393برچسب:, :: 17:26 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویان گروه مکانیک مورخ 15 / 9 / 1393 زمان برگزاری تمامی کارگاه های مکانیک با استاد آزادی می باشد شایان ذکر است
محل امتحان در سوله های کارگاهی و حضور دانشجویان به صورت گروهی خواهد بود.

شنبه 1 آذر 1393برچسب:, :: 16:1 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویان استاد نیک احوال که درس مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی در روز دوشنبه دارند سکشن های ( 16 -18 ) و (18 - 20 )در یکی از سکشن های روز یکشنبه (8-10 )  و (13- 15 ) و( 15- 17) و( 17_19 ) مورخ2 / 9 /93   حضور یابند . در صورت سوال به دفتر فنی و مهندسی کارگاه ها مراجعه نمایند .

شنبه 1 آذر 1393برچسب:, :: 11:24 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه فیزیک2 استاد حسن پور دوشنبه مورخ 3 / 9 / 1393 و سه شنبه 4 / 9 / 1393 برگزار نمی گردد.

شنبه 1 آذر 1393برچسب:, :: 8:46 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی و آزمایشگاه الکترونیک عمومی استاد پور فرهاد روز جمعه مورخ 14 / 9 /93 در ساختمان کارگاه ها می باشد و دانشجویان در سکشن های خود حضور آورند .

شنبه 1 آذر 1393برچسب:, :: 8:32 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی کارگاه رایانه در برق استاد پور فرهاد روز شنبه مورخ 15/ 9 /93 در کارگاه شماره 7 کامپیوتر دانشکده فنی ومهندسی ( ساختمان کارگاه ها ) می باشد و دانشجویان در سکشن های خود حضور آورند .

جمعه 30 آبان 1393برچسب:, :: 14:41 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه مقدماتی برق روز شنبه مورخ 1 / 9 /93 و کارگاه عمومی برق روز یکشنبه مورخ 2 / 9 / 93 برگزار نمی گردد .

جمعه 30 آبان 1393برچسب:, :: 13:9 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان درس نقشه کشی با کامپیوتراستاد بزرگان به شرح زیر است

امتحان عملی :93/9/14 درسکشن مربوطه برگزار میگردد

امتحان کتبی :93/9/29ساعت 13:00

جمعه 30 آبان 1393برچسب:, :: 12:48 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحانات عملی وکتبی کاربرد نرم افزار رایانه ای در خودرو به شرح زیر می باشد

امتحان عملی درتاریخ93/9/14در سکشن مربوطه برگزار می گردد

 

امتحان کتبی:93/9/29ساعت 13:00

 

پنج شنبه 29 آبان 1393برچسب:, :: 17:2 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمایشگاه ترمودینامیک روز چهارشنبه مورخ 1393/09/05 راس ساعت 18 در کلاس 501 ساختمان امام علی (ع) برگزار می گردد .

چهار شنبه 28 آبان 1393برچسب:, :: 16:58 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

تمامی آزمایشگاه های استاد میرزایی مورخ 1393/08/29 روز پنج شنبه برگزار نمی گردد .

چهار شنبه 28 آبان 1393برچسب:, :: 10:57 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان آزمکانیک سیالات استاد صفایی برای  دانشجویانی که اسامی آنها در زیر پیوست شده در تاریخ 93/9/7پنجشنبه ساعت 11در محل آزمایشگاه برگزار میگردد.درضمن تحویل گزارشکار آزمایشگاه  تا تاریخ 93/9/17تنها ازطریق ارسال ایمیل به استاد مربوطه می باشد.

راهله بنی سعید /عقیل ساده نژاد/ایمان هاشم پور/ الهام آتشکار/الهام ملک نیا/میلاد میکاییلیان/سحر عبودی/علی هدایتی/سعید مهرانی/سحرشمس/حسین عبوددانی/سینا فرهمند/محمودعبودی/صادق غلامی زاده/یاسمن نخیلی/حجت ا...علیزاده

وتاریخ امتحان دیگر دانشجویان آزمکانیک سیالات استاد صفایی در اطلاعیه های بعدی ازطریق سایت اعلام خواهد شد

سه شنبه 27 آبان 1393برچسب:, :: 7:51 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان پایانی آزشیمی عمومی وآزشیمی تجزیه استاد حاجی عبدا...مورخ 6/9/93روز پنجشنبه ساعت 13:00درمحل آزمایشگاه شیمی برگزار می گردد

سه شنبه 27 آبان 1393برچسب:, :: 7:46 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه شیمی عمومی استاد علی پور سعدانی مورخ 93/8/27 سه شنبه ساعت 4بعداز ظهر تشکیل می شود

دو شنبه 26 آبان 1393برچسب:, :: 15:14 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

کلیه آزمایشگاههای فیزیک استاد سروآزاد شنبه 93/09/01 و یکشنبه 93/09/02 برگزارنمی گردد.

دو شنبه 26 آبان 1393برچسب:, :: 11:20 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویانی که آزمایشگاه مکانیک سیالات با استاد دهدشت دارند ،

برای انجام آزمایش روز شنبه مورخ9/1 ساعت 16 در آزمایشگاه حضور داشته باشند.

دو شنبه 26 آبان 1393برچسب:, :: 11:10 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

تمامی کلاس های استاد عالی زاده روز چهارشنبه مورخ 8/28 برگزار نمی گردد

دو شنبه 26 آبان 1393برچسب:, :: 10:34 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی hysys

مشخصه 1163 روز چهارشنبه  مورخ 8/28 سکشن 11-8 ساعت 10 در کارگاه شماره 7

مشخصه 1162 روز جهارشنبه مورخ 8/28 سکشن 14-11 ساعت 11 در کارگاه شماره 7

مشخصه 1144  روز جمعه مورخ 8/30 سکشن 11-8 ساعت 9 در کارگاه شماره 7

حضور دانشجویان طبق مشخصه انتخاب واحدشان الزامی است

مشخصه 1164 روز چهارشنبه شنبه مورخ 8/28 سکشن 11-8 ساعت 12 در کارگاه شماره 7

مشخصه 1165روز چهارشنبه مورخ 8/28 سکشن 14-11 ساعت 13 در کارگاه شماره 7


 

 

دو شنبه 26 آبان 1393برچسب:, :: 10:27 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

امتحان تئوری  آز حرارت روز شنبه 9/1 ساعت 9 صبح تمامی گروه ها در شماره کلاس های 524و 525و 526 در ساختمان امام علی برگزار می گردد

شنبه 24 آبان 1393برچسب:, :: 16:15 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویان گروه Aوگروه B آزانتقال حرارت استادجلالی فر فردامورخ 93/8/25  روز یکشنبه به ترتیب ساعت 9:30   و  11:00برگزار می گردد  

شنبه 24 آبان 1393برچسب:, :: 15:9 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویان رسم فنی 4 که سکشن (13-16) روز شنبه مورخ 24 / 8 /93 دارند روز پنجشنبه مورخ 29 /8 /93 ساعت (13-16) تشکیل می گردد و از هفته ی بعد همان سکشن شنبه ساعت 14:30 تشکیل می گردد

جمعه 23 آبان 1393برچسب:, :: 12:15 :: نويسنده : دانیال نیک احوال


رسم فنی و نقشه کشی ساختمان  مشخصه 3086  کارشناسی مهندسی عمران

 

کلاس جبرانی با استاد اسپر غم  سه شنبه مورخ 93/8/27  ساعت 14 الی 16 بر گزار میگردد

پنج شنبه 22 آبان 1393برچسب:, :: 12:32 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

تمامی کارگاهای استاد نیک احوال مورخ 93/8/24 تا 93/8/30 برگزار  نمی گردد

پنج شنبه 22 آبان 1393برچسب:, :: 10:2 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس های استاد کرم بیگی پنج شنبه 93/8/22 برگزار نمی گردد.

پنج شنبه 22 آبان 1393برچسب:, :: 7:48 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاه سیالات استاد صفایی روز پنجشنبه مورخ 22 / 8 / 93 سکشن 8 ساعت 9:30 و روز جمعه مورخ 23 / 8 / 93 برگزار می گردد.

سه شنبه 20 آبان 1393برچسب:, :: 18:33 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس های استاد پارسای روز سه شنبه آزمایشگاه مدارهای الکتریکی مورخ 20/ 8/ 93 و روز چهارشنبه آزمایشگاه میکروپروسسور مورخ 21/ 8/ 93 برگزار نمی گردد .

سه شنبه 20 آبان 1393برچسب:, :: 16:16 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه جوشکاری استاد دهقانی روز سه شنبه مورخ 20/ 8 / 93 برگزار نمی گردد .

سه شنبه 20 آبان 1393برچسب:, :: 10:26 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه نقشه کشی استاد شمشیر ساز روز جمعه مورخ 93/8/23  سکشن 14 الی 17  در کارگاه گرافیک 2  برگزار می گردد

دو شنبه 19 آبان 1393برچسب:, :: 14:17 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

آزمایشگاهای فیزیک استاد دشتی نژاد روز یکشنبه مورخ  93/8/25   و دوشنبه مورخ 93/8/26   بر گزار نمی گردد.

یک شنبه 18 آبان 1393برچسب:, :: 12:17 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

کلیه کلاس های روز چهار شنبه 21 / 8 / 1393 استاد گیتی برگزار نمی گردد.

شنبه 17 آبان 1393برچسب:, :: 15:35 :: نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویان استاد نیک احوال که درس مبانی کامپیوتر و برنامه ریزی در روز دوشنبه دارند سکشن های ( 16 -18 ) و (18 - 20 )در یکی از سکشن های روز یکشنبه (8-10 )  و (13- 15 ) و( 15- 17) و( 17_19 ) مورخ 18 / 8  حضور یابند . در صورت سوال به دفتر فنی و مهندسی کارگاه ها مراجعه نمایند .

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 صفحه بعد


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 228
بازدید دیروز : 3648
بازدید هفته : 21725
بازدید ماه : 28164
بازدید کل : 28164
تعداد مطالب : 328
تعداد نظرات : 165
تعداد آنلاین : 4

Alternative content